Olympisch Skeet
Van de kleiduivendisciplines is Skeet de discipline waarin Nederland internationaal succesvol is. Bij Skeet staan op een afstand van 36,8 meter van elkaar, een hoog huis (links) en een laag huis (rechts). In elk van deze huizen staat een machine die de kleiduiven werpt. De schutter neemt steeds een andere positie in (op totaal 8 posten) ten opzichte van de te schieten kleiduif (die altijd in dezelfde volgorde wordt geschoten). Deze schietposten liggen in een halve cirkel. De schutter roept zijn/haar kleiduif af door "pull" te roepen voor het hoge huis en door "mark" te roepen voor het lage huis.

IMG 4931

Sporting Skeet
In tegenstelling tot Olympisch Skeet, mag bij Sporting Skeet ook dubbel worden geschoten op "enkele" duiven, zijn er geen doubletten op post 3 en 4 en zijn er helemaal geen duiven op post 8. Bovendien vliegen de duiven – ze komen ongetimed – in vergelijking met het Olympisch Skeet iets langzamer en bedraagt de vluchtafstand van de duiven 60 to 65 meter. Voor het schieten is maximaal 28 gram hagel 7 toegestaan; 4 gram meer dan bij het Olympisch Skeet. Een ander verschil is nog dat de shoot-off op post 2 wordt geschoten in plaats van op post 4.

Bron: KNSA